Là chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị, Peter Drucker được coi là cha đẻ của ngành Quản trị kinh doanh hiện đại và là tác giả nhiều cuốn sách quản lý nổi tiếng, trong đó có cuốn Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21.

 

Những tư tưởng chính của Peter Drucker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBA CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM