[mba] – Bộ Giáo Dục Hướng Dẫn Các ĐH Triển Khai Đào Tạo Từ Xa

Thời gian qua, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch và kế hoạch năm học, một số cơ sở đào tạo đã chủ động triển khai các phương thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, học viện; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo tích cực thực hiện các phương án phòng, chống dịch theo chỉ đạo, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ sở đào tạo.

Thời gian qua, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch và kế hoạch năm học, một số cơ sở đào tạo đã chủ động triển khai các phương thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến.

Để thống nhất thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở đào tạo thực hiện các hướng dẫn sau:

Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo có thể sử dụng các phương thức đào tạo từ xa đối với một số học phần phù hợp, áp dụng cho các khóa đào tạo chính quy, vừa làm vừa học trong thời gian học sinh, sinh viên không học tập trung do dịch COVID-19; trong đó, khuyến khích sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến qua mạng; bảo đảm chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo.

Các cơ sở đào tạo đảm bảo các điều kiện cần thiết, tổ chức đào tạo từ xa phù hợp với phương thức đào tạo từ xa do cơ sở đào tạo lựa chọn gồm: hệ thống kỹ thuật hỗ trợ, học liệu, giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý… và các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn cho giảng viên, cán bộ quản lý, người học về các kỹ năng cần thiết để dạy-học từ xa (ví dụ: kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị di động,…); quy trình, cách thức tổ chức dạy-học theo phương thức đào tạo từ xa; quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập…

Các cơ sở thông báo đầy đủ thông tin tới giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý, người học về tài liệu hướng dẫn đào tạo từ xa, học liệu, kế hoạch học tập, kiểm tra, đánh giá…, bảo đảm có sự chuẩn bị, thực hiện thống nhất giữa cơ sở đào tạo và người học khi tổ chức thực hiện.

Cơ sở đào tạo thực hiện các nội dung hướng dẫn trên, bảo đảm chương trình, chất lượng đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình; cập nhật việc tổ triển khai đào tạo từ xa, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG ĐÓ ĐẠI HỌC COLUMBIA SOUTHERN LÀ CHƯƠNG TRÌNH DUY NHẤT ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN (Số tt:28 (11)

MBA CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *