Trong lúc dịch covid-19 hoành hành việc học tập dịch chuyển qua học trực tuyến (online). Nổi lo lớn nhất của các trường hiện nay là văn bằng học online này (trường hợp không có giấy phép của Bộ Giáo Dục cho trường đào tạo online) sau này Bộ có công nhận không?

Một chương trình đào tạo Thạc sĩ (MBA) theo hình online kết hợp trợ giảng của Mĩ đã được Bộ Giáo Dục Việt Nam cấp phép và công nhận văn bằng tại Việt Nam với rất nhiều chuyên ngành.