[mba] – CORONAVIRUS – HỌC THẠC SĨ CỦA MĨ TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC ONLINE

Trong lúc dịch covid-19 hoành hành việc học tập dịch chuyển qua học trực tuyến (online). Nổi lo lớn nhất của các trường hiện nay là văn bằng học online này (trường hợp không có giấy phép của Bộ Giáo Dục cho trường đào tạo online) sau này Bộ có công nhận không?

Một chương trình đào tạo Thạc sĩ (MBA) theo hình online kết hợp trợ giảng của Mĩ đã được Bộ Giáo Dục Việt Nam cấp phép và công nhận văn bằng tại Việt Nam với rất nhiều chuyên ngành.

 

 

MBA CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM VỚI 8 CHUYÊN NGÀNH

One thought on “[mba] – CORONAVIRUS – HỌC THẠC SĨ CỦA MĨ TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC ONLINE

  1. Pingback: Học Thạc Sĩ Từ Xa Tại Việt Nam - 5 Yếu Tố Xác Định Chọn Trường Chuẩn Nhất - MBA của Mỹ tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *