BẰNG THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

Trong hơn 110 năm qua, khóa học Thạc sĩ QTKD (MBA) phát triển thành một bằng cấp công nhận toàn cầu. Được thiết kế để phát triển các kỹ năng cần thiết cho các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh và quản lý. Mức độ hữu dụng của tấm bằng MBA không chỉ giới hạn trong mỗi mảng kinh doanh.

MBA cũng có thể là lựa chọn tối ưu cho những người theo đuổi sự nghiệp quản lý trong khu vực công; làm việc cho chính phủ; công nghiệp tư nhân và các lĩnh vực khác.

 

 

Hầu hết các chương trình MBA bao gồm: chương trình giảng dạy về các môn học cốt lõi, như kế toán, kinh tế, chiến lược và hoạt động; cũng như các khóa học tự chọn cho phép người tham gia theo đuổi mục tiêu cá nhân hoặc chuyên nghiệp của họ. Bằng MBA cho học viên một cái nhìn tổng quan về hệ thống \hoạt động của một công ty, mở rộng trong tất cả các mảng của doanh nghiệp; cũng như trang bị cho họ những kỹ năng thiết yếu để điều hành doanh nghiệp đó.

Theo tạp chí MBA News của Úc gần đây đã thực hiện khảo sát đầu tiên mang tên Động lực và Mong muốn học MBA; với hơn 250 phản hồi đến từ các sinh viên cân nhắc việc học MBA. Mức lương trung bình hiện tại của những người tham gia khảo sát khi chưa có bằng MBA là 83.452 đô la. Trong khi gần một phần tư số người được hỏi cho biết họ có mức lương từ 100.000 đến 125.000 đô la.

Khi được hỏi họ mong đợi mức lương của mình sẽ tăng lên bao nhiêu trong vòng năm năm sau khi tốt nghiệp MBA? Đa số (59%) dự đoán mức tăng 20-50%; chỉ có 5% mong đợi mức tăng dưới 20%. Gần 20% số người cho biết họ dự kiến mức lương sẽ ​​tăng hơn 100%.

Bảng xếp hạng FT Global MBA hàng năm phân tích mức lương sau đại học trong ba năm sau khi hoàn thành bằng cấp. Bảng xếp hạng năm 2018; được phát hành đầu năm ngoái; cho thấy sinh viên tốt nghiệp khóa MBA một năm toàn thời gian kiếm được trung bình khoảng $ 139.000 trong vòng ba năm sau khi tốt nghiệp.

Con số này cao hơn 101% so với mức lương trước khi học MBA của họ. Sinh viên tốt nghiệp các khóa học MBA hai năm kiếm được 150.000 đô la; tăng 110% so với mức lương trước MBA của họ.

 

MBA Chuyên Ngành

Chương trình MBA Chuyên ngành hỗ trợ cho sinh viên phát triển những kiến thức về một lĩnh vực cụ thể trong kinh doanh. Giáo trình sẽ tập trung vào phát triển các kĩ năng phân tích cũng như kỹ thuật hơn là khả năng lãnh đạo và quản lý.

Bằng thạc sĩ kinh doanh chuyên ngành có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Nếu bạn đang muốn đạt được các kỹ năng chuyên ngành trong một lĩnh vực cụ thể. Mặc dù MBA sẽ bao gồm nhiều lựa chọn về các môn học và cung cấp cái nhìn sâu sắc về tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Bằng cấp chuyên ngành sẽ cho phép bạn đi sâu vào một lĩnh vực cụ thể.

Khi toàn cầu hóa đang ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm nhân lực có kiến ​​thức chuyên môn cao và sâu đang trở nên cao hơn. Đối với những cá nhân quan tâm đến việc đi sâu vào chuyên môn, muốn nâng cao kiến thức ngành nghề hoặc nhảy vào một ngành công nghiệp mới, bằng thạc sĩ chuyên ngành có thể mở ra những cánh cửa cơ hội mới.

Các khóa MBA chuyên ngành mở rộng đa dạng ở tất các các ngành nghề cung cấp cho học viên sự lựa chọn linh hoạt. Để nâng cao kiến thức chuyên sâu về lãnh vực mà mình yêu thích và mong muốn thăng tiến trong lãnh vực đó.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *