Nhiều học viên chưa nhận thức được là không phải tấm bằng MBA nào cũng có giá trị như nhau, đặc biệt là giá trị quốc tế. Hiện nay, tại Việt Nam có ba nhóm chương trình MBA phổ biến.

 

 

 

 

Việc phân biệt giữa nhóm 2 và nhóm 3 là khá khó khăn. Do cả hai nhóm này đều quảng bá là MBA quốc tế và do đại học nước ngoài cấp bằng, nhưng bằng cấp có con dấu và logo đối tác ở Việt Nam hay không thì chỉ đến khi nhận bằng học viên mới biết.

 

Chương trình MBA của trường Đại học Columbia Southern tại Việt Nam

 

Trường Đại học Columbia Southern thuộc TOP 10 trường Đại học được kiểm định cấp quốc gia có chương trình đào tạo trực tuyến tốt nhất nước Mỹ (https://www.collegestart.org/nationally-accredited-colleges/).
Tại Việt Nam, chương trình MBA của Đại học Columbia Southern (#CSU) thuộc vào nhóm 3; đây chương trình đào tạo nguyên gốc đầu tiên và duy nhất, tất cả học viên Hoa Kỳ và Việt Nam đều học cùng một chương trình chính gốc được các giáo sư trực tiếp từ Mỹ đảm nhiệm suốt khóa học và được cấp bằng của Mỹ. Hơn nữa, bằng cấp này được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam cấp phép và công nhận. Vì thế, dù học viên của CSU được đào tạo ngay tại Việt Nam, nhưng bằng cấp nhận được là bằng nguyên gốc của CSU Hoa Kỳ với rất nhiều chuyên ngành như: Nhân sự, Marketing, Tài Chính, Hành Chính Công, Quản lý Dự Án, Quản trị Khởi Sự Doanh Nghiệp ….

MBA CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM