CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM COLUMBIA HOA KỲ

Đối với các chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người học lưu ý, hiện tại Bộ GD-ĐT chưa cho phép chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo tại Việt Nam được hoạt động trừ Chương trình đào tạo từ xa qua mạng trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh do Hội Khuyến học Việt Nam tư vấn hỗ trợ Trường Đại học Nam Colombia, Hoa Kỳ thực hiện. Do đó, người học không nên theo học các chương trình đào tạo từ xa do các cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp bằng.

Nhiều chương trình đào tạo từ xa không được công nhận ở Việt Nam, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ. Du học tại chỗ cũng có nhiều vướng mắc vì không phải cơ sở nào cũng được cấp phép. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT đã đưa ra 3 khuyến cáo về các loại hình du học do cơ sở nước ngoài cấp bằng.

– PV: Xin ông cho biết, những người học theo chương trình đào tạo từ xa do nước ngoài cấp văn bằng có được công nhận ở Việt Nam?

– Ông Trần Văn Nghĩa: Bộ GD-ĐT có quy định: “Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam”.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT chưa cho phép chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo tại Việt Nam được hoạt động (trừ Chương trình đào tạo từ xa qua mạng trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh do Hội Khuyến học Việt Nam tư vấn hỗ trợ Trường Đại học Nam Colombia, Hoa Kỳ thực hiện. Do đó, những người có văn bằng đào tạo từ xa, ngoài chương trình trên, chưa đủ điều kiện để công nhận văn bằng ở Việt Nam.

– Từ 2006 đến nay, những trường hợp làm việc tại cơ quan nhà nước đã học Tiến sĩ, Thạc sĩ mà kê khai trình độ này, có phải làm thủ tục báo cáo đánh giá về bằng cấp qua Bộ GD-ĐT không?

– Hiện nay, chưa có quy định cụ thể nào bắt buộc người có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng tại Bộ GD-ĐT. Bộ GD-ĐT chỉ có quy định yêu cầu người có văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp muốn học thạc sĩ tại Việt Nam cần phải làm thủ tục công nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng.

Việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp là do nhu cầu của cá nhân, cơ quan, đơn vị muốn xác minh văn bằng nhằm đảm bảo giá trị pháp lý cũng như trình độ tương đương của văn bằng đó tại Việt Nam. Việc có yêu cầu cán bộ đang làm việc tại cơ quan nhà nước phải được công nhận văn bằng hay không là do quy định của các cơ quan quản lý trực tiếp các cán bộ đó.

 Bộ GD-ĐT có cảnh báo gì nhằm giúp cho người học tránh tình trạng chọn nhầm những cơ sở đào tạo kém chất lượng, không được Bộ GD-ĐT công nhận văn bằng?

– Đối với các chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người học lưu ý, hiện tại Bộ GD-ĐT chưa cho phép chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo tại Việt Nam được hoạt động trừ Chương trình đào tạo từ xa qua mạng trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh do Hội Khuyến học Việt Nam tư vấn hỗ trợ Trường Đại học Nam Colombia, Hoa Kỳ thực hiện. Do đó, người học không nên theo học các chương trình đào tạo từ xa do các cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp bằng.

Đối với các chương trình du học hoàn toàn, người học cần tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình đào tạo để cấp bằng của cơ sở giáo dục đó. Cần tìm hiểu xem cơ sở đào tạo đó có được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng hay không.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo tại Việt Nam, người học cần tìm hiểu chương trình đào tạo đó có được Bộ GD-ĐT cho phép liên kết đào tạo tại Việt Nam hay không.

Danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt và đăng công khai trên trên website của Cục Hợp tác Quốc tế – Bộ GDĐT, học viên có thể truy cập vào trang https://naric.edu.vn/resources/CSGDTrongnuoc/LKDT_21.3.2017 để biết thêm chi tiết.

Nguồn : https://anninhthudo.vn/bo-giao-duc-canh-bao-ve-dao-tao-thac-si-tien-si-tu-xa-post336465.antd

MBA CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]