Các tổ chức ngày nay ngày càng nhận ra tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các chức năng trong quá trình phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, các chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng vẫn không có đại diện trong hầu hết các nỗ lực lập kế hoạch chiến lược – mặc dù họ chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp các sản phẩm mới.

 

 

Vậy, làm thế nào để chức năng chuỗi cung ứng có thể góp phần tạo ra các chiến lược sản phẩm có tác động và tăng trưởng kinh doanh bền vững? Sau đây là ba ý tưởng mà bạn có thể thực hiện ngay bây giờ để ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển sản phẩm tại công ty của bạn:

 

 

 

 

Giới thiệu sản phẩm mới là điều cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng chúng tạo ra thách thức cho các chức năng của chuỗi cung ứng như hoạch định nhu cầu, tìm nguồn cung ứng, sản xuất và hậu cần. Bằng cách tăng cường sự tham gia của bạn vào việc lựa chọn các sản phẩm mới phù hợp để phát triển, các chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn đến kết quả của tổ chức và tăng xác suất sản phẩm mới được thưởng bằng sự tăng trưởng bền vững.

Nguồn: ascm

MBA CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM