Nhu cầu cấp bách về đào tạo kỹ năng quản trị bệnh viện cho lãnh đạo bệnh viện

Đó là nhận định của tiến sĩ Caryn Lerman, và tiến sĩ J. Larry Jameson, giảng viên của trường Y khoa Perelman thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ), về nhu cầu cấp bách đào tạo ra một thế hệ lãnh đạo y tế mới tại Mỹ với những kỹ năng cần thiết đáp ứng những yêu cầu mới trong tình hình mới qua bài viết “Leadership Development in Medicine” được đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine

Chăm sóc sức khoẻ chiếm 18% kinh tế Mỹ, quốc gia này có gần 6.000 bệnh viện với hơn 1 triệu thầy thuốc. Lãnh đạo các bệnh viện hiện đang vận hành các chương trình cải tiến chất lượng, các dịch vụ lâm sàng, nhóm thực hành chuyên môn, nhóm công nghệ thông tin, và nhiều vấn đề khác,… với khối lượng công việc ngang bằng một doanh nghiệp cỡ trung. Mặc dù các chương trình đào tạo về tài chính, kế hoạch, quản lý nhân sự đều là những nội dung trọng tâm trong chương trình đào tạo quản lý trong lĩnh vực y tế, tuy nhiên các chủ đề này thường không được chú trọng và nhấn mạnh trong các khoá đào tạo lãnh đạo bệnh viện. Trong bối cảnh chi phí chăm sóc có xu hướng tăng cao và lợi nhuận bị thu hẹp, một đòi hỏi cấp bách là hệ thống thanh toán và nhà cung cấp sức khoẻ phải đổi mới cách vận hành để đảm bảo chi phí-hiệu quả.

Tại Mỹ, các nhà lãnh đạo bệnh viện thường được chọn ra từ những thầy thuốc nổi trội về chuyên môn, về nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Sự nổi trội về chuyên môn với những bằng cấp về học hàm, học vị vẫn cần thiết nhưng rõ ràng không đủ so với những yêu cầu mới trong tình hình mới của lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Y học đang phát triển nhanh chóng, công nghệ chăm sóc sức khỏe và các liệu pháp điều trị mới đang định hình việc ra quyết định của người thầy thuốc, nhiều chính sách mới liên tục thay đổi trong cung ứng các dịch vụ lâm sàng đa dạng, đến hoạt động giám sát chất lượng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, hồ sơ sức khoẻ điện tử, các chương trình cải thiện chất lượng, chương trình cải thiện sức khỏe dân số,… là những thách thức rất lớn đối với các nhà quản lý bệnh viện nếu không được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản trị bệnh viện, ngoài những kiến thức chuyên môn vốn có. Theo các chuyên gia về đào tạo quản lý y tế tại Mỹ, xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo bệnh viện nên bắt đầu từ giai đoạn đào tạo y khoa, các lãnh đạo tiềm năng này sẽ được tiếp tục bồi dưỡng ở mỗi giai đoạn phát triển nghề nghiệp tiếp theo.

Đại học Nam Columbia (Hoa Kỳ) đem đến một chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh chuyên ngành chăm sóc sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho các học viên để trở thành những nhà quản lý cấp cao trong lĩnh vực y tế.

Với chuyên ngành này bạn có thể biết được những kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực kinh doanh và y khoa với các chuyên môn về các chính sách chăm sóc sức khỏe phù hợp với xu thế và nhu cầu hiện nay. Liên hệ ngay với chúng tôi hiểu rõ về chương trình tại đại học Nam Columbia 

MBA CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *