Các loại hình cơ bản của chương trình Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh của Mỹ

MBA có xuất thân từ rất lâu tại Mỹ, và tính đến nay đã thay đổi rất nhiều, vô số những biến thể hình thức nội dung khác nhau được thiết lập phù hợp với tình hình kinh tế tại mỗi quốc gia. Tuy nhiên phần lớn MBA được chia thành 2 phần cơ bản là MBA tổng quát và MBA chuyên ngành.

Loại hình MBA cơ bản

MBA tổng quát: Đây là chương trình đào tạo đầy đủ tất cả những kiến thức trong quản lý và kinh tế. Giúp cho người học thấu hiểu rõ bản chất của kinh doanh, tư duy của một nhà lãnh đạo từ đó đúc kết phát triển nghề nghiệp sau này. Một khóa đào tạo MBA tổng quát sẽ bao gồm 5 môn học đầy đủ: phân tích định lượng, kinh tế, tiếp thị, hành vi tổ chức, kế toán.

MBA chuyên ngành: Đây là khóa học được nhiều người lựa chọn hơn, vì quy trình đào tạo được thực hiện trên từng ngành nghề, mảng nhất định. Nếu bạn muốn học MBA trong ngành Marketing thì khóa học sẽ đi sâu vào các thông tin, cách thức hoạt động của lĩnh vực Marketing, tuy nhiên về yếu tố quản lý vẫn được bổ sung hoàn thiện. Ngày nay có rất nhiều chuyên ngành đào tạo bằng MBA như tài chính, quản lý dự án, thương mại quốc tế,…

Cấu trúc 1 chương trình MBA

Đây là một tấm bằng rất có giá trị đặc biệt là đối với các nước Hoa Kỳ, những người có MBA sẽ được ưu tiên hơn trong mắt các nhà tuyển dụng. Với những giá trị mà MBA mang lại thì một quy trình đào tạo sẽ vô cùng đa dạng và phong phú. Chương trình đào tạo MBA sẽ đi sâu vào các lĩnh vực kinh doanh, đưa ra cho bạn những thông tin kiến thức trực quan trong  việc quản lý những thị trường từ đơn giản đến phức tạp. 

Cấu trúc 1 chương trình MBA

Ngoài ra, việc vận dụng những yếu tố xác thực, đưa ra những vấn đề cụ thể giúp cho học viên nhanh chóng tiếp thu và phản xa giải quyết các vấn đề đó. Một khóa đào tạo bằng MBA bao gồm một số môn bắt buộc và một số môn tự  chọn cho học viên.

Những môn học bắt buộc bao gồm: Kinh tế học, tài chính, quản trị nhân lực, marketing, kế toán, hoạt động tổ chức, quản lý hoạt động, phân tích định lượng, kế hoạch chiến lược, luật kinh doanh, kết cấu công ty và quản lý tổ chức, luật, đạo đức kinh doanh.

Những môn học được chọn lựa phù hợp tùy vào mục đích, nhu cầu học viên: Tư vấn, lãnh đạo, kỹ thuật và thương mại điện tử, quản lý chung, chiến lược tập thể, đạo đức kinh doanh, quản lý kinh doanh nhỏ, quản tri nhân lực trong hình thức kinh doanh nhỏ, các vấn đề về kinh tế và tài chính, quản lý và sinh thái học,…

Các môn học trong MBA

Quy trình đào tạo MBA đưa học viên hướng tới những mục đích, nguyên nhân toàn cầu, nắm rõ việc quản lý điều hành hoạt động của một bộ phận kinh tế toàn cầu nào đó. Do đó mà nội dung, kiến thức giảng dạy vô cùng sâu rộng, không chỉ nằm hạn hẹp trong phạm vi của một đất nước, một quốc gia mà mang giá trị thực tiễn toàn thế giới. 

Ví dụ như ở môn học đạo đức kinh doanh, khi đề cập đến vấn đề quản lý doanh nghiệp ứng với sự biến đổi khí hậu của toàn cầu. Ở đây, phạm vi bài giảng sẽ được nâng cấp lên những ảnh hưởng trên toàn cầu, từ đó đưa ra hướng giải quyết vấn đề trực quan và thiết thực nhất.

== 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑴𝑩𝑨 𝒄𝒖̉𝒂 𝑴𝒚̃ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉: https://csu.edu.vn/

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *