Quản trị nhận sự tốt, sếp tạo động lực – lợi nhuận gia tăng, sếp gây áp lực – gieo rắc đại họa

 

 

Nhân viên là nguồn lực quý giá nhất của tổ chức.