Quản trị quan hệ với đối tác là gì?

Quản trị quan hệ với đối tác là quá trình theo dõi và duy trì các mối quan hệ hợp tác một cách hiệu quả, năng suất và hài hoà.

Nó có thể không được thực hiện quá trang trọng thông qua các phương tiện trao đổi như điện thoại, email, mạng xã hội hay các chuyến thăm chính thức, các văn bản hợp đồng được thỏa thuận, ký kết.

Điều quan trọng ở đây là sự đầu tư thời gian của bạn và nguồn nhân lực để duy trì mối quan hệ với đối tác. Bạn liên lạc thường xuyên với đối tác và cả hai đều có cơ hội đánh giá mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

Tầm quan trọng của việc quản trị quan hệ đối tác

Việc đảm bảo quản trị quan hệ với đối tác tốt sẽ tạo ra nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và ngược lại, nó có thể mang đến những rủi ro không đáng có. Cụ thể: 

Vì vậy, việc bạn quản trị quan hệ với đối tác sẽ giúp bạn định hướng và đưa ra các bước đi thích hợp, lựa chọn được đối tác phù hợp và quá trình thực hiện để đạt được mục tiêu đó.

Quy trình quản trị quan hệ với đối tác

Các bước quản trị quan hệ với đối tác riêng biệt nhưng thường diễn ra song song với nhau. Vì vậy, do tính chất ngày càng phát triển của quan hệ đối tác nên doanh nghiệp có khả năng phải xem lại quy trình quản trị nhiều lần trong suốt dự án của mình để có sự thay đổi kịp thời và phù hợp.

Bước 1: Thiết lập và xem xét các quan hệ đối tác

Bước đầu tiên trong quy trình quản trị quan hệ với đối tác là thiết lập và xem xét các quan hệ đối tác. Cụ thể như sau: