4 Kỹ Năng Cần Có Của Nhà Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp

Nhà quản lý tài chính  (Financial Manager) là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và giám sát hầu hết các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp gồm: sử dụng quỹ, mua sắm, đầu tư…

Họ cũng là người đánh giá điểm mạnh, điểm yếu tài chính của doanh nghiệp thời điểm hiện tại để đưa ra lời khuyên phù hợp. Nhà quản lý tài chính doanh nghiệp có nhiệm vụ giúp tổ chức mở rộng, đạt được nhiều tài sản hơn và cắt giảm những phần không cần thiết.

Có thể nói, quản lý tài chính có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp hoặc tổ chức vì chúng sẽ:

  • Quyết định sự thành bại của một tổ chức, khả năng tồn tại là bao nhiêu
  • Kiểm soát được hoạt động sản xuất kinh doanh và biết lúc nào nên đầu tư và khi nào nên cắt giảm tiền để cân bằng.

Am hiểu về các yêu cầu pháp luật

Mọi hoạt động thu chi tiền của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến luật và người làm quản lý tài chính cần nắm rõ được các yếu tố này. Các điều khoản cũng sẽ thay đổi và việc cập nhật mới để sử dụng cho doanh nghiệp mình là điều cần thiết. Điều cốt lõi là người làm quản lý tài chính biết linh hoạt nguồn tiền như thế nào để đảm bảo đúng luật và đem đến nguồn tiền tốt cho doanh nghiệp. Do đó, đây chắc chắn không phải là công việc dễ dàng.

Khả năng phân tích

Để giảm thiểu được những tổn thất, những người làm quản lý tài chính doanh nghiệp phải nhanh nhạy với thị trường và đưa ra quyết định đúng đắn. Hàng ngày, các nhà quản lý này phải xem rất nhiều dữ liệu, báo cáo tài chính. Sử dụng những thông tin đó để phân tích và đưa ra các lời khuyên cho cấp quản lý cao hơn, hoặc đưa ra chiến lược mới cho ban lãnh đạo.

Khả năng networking

Nếu bạn nghĩ rằng các nhà quản lý tài chính chỉ làm việc với những con số thì không cần giao tiếp hay có nhiều mối quan hệ thì bạn đã lầm to. Thực chất, các nhà quản lý cho công ty càng lớn thì các mối quan hệ này càng nhiều vì nó giúp ích cho công việc trên nhiều phương diện.

Thông thường, các nhà quản trị tài chính sẽ có mối quan hệ mật thiết với ai làm trong thị trường tiền tệ hoặc vốn. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thêm nguồn đầu tư thông qua các mối quan hệ này.

Kỹ năng thương thuyết

Quản lý tài chính là công việc quản lý cấp cao, họ sẽ làm việc trực tiếp với giám đốc điều hành và đưa ra lời khuyên thích đáng. Do đó, ngoài giỏi chuyên môn, những người này còn phải có kỹ năng thuyết trình, trình bày rõ ràng để thuyết phục được các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC THẠC SĨ TÀI CHÍNH – MBA CỦA MỸ

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

3 thoughts on “4 Kỹ Năng Cần Có Của Nhà Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp

  1. Pingback: Muốn Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững, 5 Điều Bạn Cần Làm

  2. Pingback: Học MBA Quốc Tế - Giải Pháp Tốt Nhất Khi Chọn Du Học Tại Chỗ

  3. Pingback: Top 5 Chương Trình Thạc Sĩ Liên Kết Quốc Tế Đáng Quan Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *