5 Bước Xác Định Phương Pháp Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án, nhưng trên thực tế bạn đang quản lý con người. Vì vậy, mỗi phương pháp quản lý dự án nên được lựa chọn và áp dụng một cách cẩn thận đối với từng loại dự án.

Bước 1: Xem xét độ phức tạp của các yếu tố trong dự án

Bao gồm dự án, khách hàng, các nguồn lực sẵn có và các ràng buộc của dự án, thời gian, công cụ và con người. Liệt kê các yếu tố này và đánh dấu chúng theo sự đơn giản hoặc phức tạp.

Bước 2: Độ linh hoạt của môi trường làm việc như thế nào?

Nếu đang quen làm việc trong một môi trường năng động, nơi luôn tìm kiếm sự thay đổi và phát triển – Agile sẽ dành cho bạn. Nếu thường làm việc cùngi các yêu cầu, kế hoạch, thời gian và ngân sách cố định, có thể sẽ hiệu quả hơn nếu bạn sử dụng Waterfall.

Bước 3:  Điều gì mang lại nhiều giá trị nhất?

Lập danh sách nhu cầu của khách hàng (hoặc các bên liên quan/ người dùng cuối) và sử dụng để chọn cách làm việc đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đó. Ví dụ như khách hàng yêu cầu cập nhật và thay đổi liên tục thì cần chọn phương pháp với chu kỳ ngắn để liên tục giữ được mối quan hệ tích cực với khách hàng và cung cấp được giá trị tốt hơn.

Doanh nghiệp Mỹ quản lý nhân sự như thế nào?

Bước 4: Mục tiêu của bạn là gì?

Rõ ràng, phương pháp quản lý chính là phương tiện để đưa bạn tới mục tiêu của dự án. Một phương pháp tốt là phương pháp giúp bạn đạt được mục tiêu chiến lược một cách trực tiếp nhất với nhiều lợi ích và ít tác động tiêu cực nhất.

Bước 5: Giá trị nào của doanh nghiệp mà bạn đề cao?

Đến cuối cùng thì một phương pháp vẫn phải được thực hiện bởi nhân viên của bạn – những người có ý kiến, giá trị hay thói quen. Thay vì tìm ra một phương pháp có vẻ như đang “hot” và ném nó cho nhân viên thực hiện, hãy sử dụng nguồn nhân lực sẵn có, cùng làm việc, thống nhất và xây dựng một phương pháp thích hợp, dựa trên năng lực thực tế chứ không phải những mớ lý thuyết – đó mới là điều bền vững và có thể duy trì lâu dài.

——-

THÔNG TIN KHÓA HỌC MBA CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *