Bằng Thạc sĩ Tính Điểm Như Thế Nào? Sự Khác Nhau Của Bằng Cao Học Việt Nam Và Nước Ngoài

Xếp loại bằng cấp là một chủ đề khá là quan tâm với những bạn đang học lấy bằng thạc sĩ. Khác với tấm bằng Đại học, thì bằng thạc sĩ là một bước tiến mới trong sự nghiệp của bạn, các kiến thức cao học giúp bạn vận dụng vào thực tiễn được tốt hơn và các điểm số, các bài thi cuối môn đạt được điểm cao sẽ là ưu điểm dành cho bạn. 

Nếu bạn đang thắc mắc về các tính điểm bằng thạc sĩ, mời bạn dành ra 5 phút xem hết bài viết này nhé!  

Cách tính điểm bằng thạc sĩ

Nhìn chung, cũng giống như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ được xếp loại dựa trên điểm số trung bình mà người học tích lũy trong khóa học. Điều kiện xét cấp bằng cao học là điểm luận văn đạt 5,5 trở lên; xếp loại bằng sẽ theo các cấp bậc từ trung bình, khá, giỏi đến xuất sắc.

Trong quá trình học, các bạn còn được tính điểm học phần là tổng của điểm kiểm tra thường xuyên và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng, làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân; Học phần đạt yêu cầu khi có điểm học phần từ 4,0 trở lên

Điểm được xét xếp loại là điểm trung bình chung, điểm này phải đạt 5,5 trở lên. Nếu chưa đạt, phải đăng ký học lại một hoặc một số học phần có điểm dưới 5,5 hoặc đổi sang học phần khác tương đương (nếu là học phần tự chọn). Điểm được công nhận là điểm học phần cao nhất trong 2 lần học.

Cách tính điểm bằng thạc sĩ
Cách tính điểm bằng thạc sĩ

Ngoài ra, học viên cần phải làm luận văn. Đề tài luận văn do trưởng Khoa, Viện đào tạo công bố hoặc do học viên đề xuất, có đề cương nghiên cứu kèm theo, được người hướng dẫn và trưởng Khoa, Viện đào tạo đồng ý.

Học MBA Tổng Hợp Bao Gồm Những Kiến Thức Gì?

Điều kiện bảo vệ luận văn

  • Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ)
  • Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định
  • Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực và có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn
  • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập
  • Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn

Điểm khác nhau của bằng thạc sĩ Việt Nam và nước ngoài 

  Bằng Việt Nam Bằng nước ngoài
Xếp loại Xếp loại Thạc sĩ không còn là yếu tố bắt buộc kể từ Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT được ban hành từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không có xếp loại
Thông tin trên bằng

– Tên văn bằng;

– Ngành đào tạo;

– Tên cơ sở GD cấp văn bằng;

– Ngày tháng năm sinh của người nhận;

– Hạng tốt nghiệp (nếu có);

– Địa chỉ và ngày tháng năm cấp bằng;

– Chức năng, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp bằng và dấu mộc đóng theo quy định;

– Số hiệu, sổ vào sổ gốc cấp văn bằng.

– Số văn bằng

– Ngày cấp

– Tên trường cấp bằng

– Tên người nhận bằng

– Ngày sinh người nhận bằng

– Nơi sinh

– Loại bằng

Các loại bằng 

– Thạc sĩ khoa học xã hội (MA)

– Thạc sĩ khoa học tự nhiên (MS)

– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

– Thạc sĩ Quản trị Công (MPA)

– Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH)

– Thạc sĩ Luật (LLM)

– Bằng M.Sc. (Master of Science) – Thạc sĩ Khoa học

– Bằng M.A. (Magister Artium) – Thạc sĩ Nghệ thuật

Bằng MBA (Master of Business Administration) – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

– Bằng LL.M. – Thạc sĩ Luật

– Bằng M.Phil. (Master of Philosophy) – Thạc sĩ Triết học

– Bằng M.Litt. (Magister Litterarum) – Thạc sĩ về nghiên cứu nghe nhìn và điện ảnh

– Bằng M.Res. (Master of Research) – Thạc sĩ Nghiên cứu

– Bằng M.Eng hoặc ME (Master of Engineering) – Thạc sĩ Kỹ sư

– Pre-Master (Pre-Master’s programmes) – Chương trình dự bị thạc sĩ

Học thạc sĩ tại Việt Nam nhận bằng quốc tế 

Với bảng so sánh trên, bạn có thể nắm sơ qua về bằng thạc sĩ Việt Nam và bằng thạc sĩ tại nước ngoài. Tuy nhiên, để biết chính xác các bạn cần liên hệ hỏi trực tiếp tại trường. Nếu bạn có ý định học thạc sĩ và hướng bạn muốn hướng đến là thạc sĩ Quốc tế, chúng tôi xin gửi đến bạn một số chương trình thạc sĩ tại Việt Nam nhận bằng Quốc tế: 

Nhận bằng MBA Quốc tế
Nhận bằng MBA Quốc tế

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh tại Đại học Nam Columbia 

– Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Quốc tế tại Đại học Quản Trị Paris 

– Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc tế và Quản lý công nghệ tại Viện Công nghệ Châu Á

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *