Tìm Hiểu Hệ Thống Kiểm Định Đại Học Mỹ Khắt Khe Như Thế Nào? 

Nước Mỹ được đánh giá có nền giáo dục hàng đầu Thế Giới do sự khắc khe của hệ thông kiểm định đại học mỹ. Với riêng các trường Đại học Mỹ có các trường danh tiếng như Harvard, Princeton, Yale, Pennsylvania, MIT,…Để tạo uy tín với người học và nhà tuyển dụng các trường Đại học Mỹ được kiểm định chất lượng rất khắt khe với hệ thống kiểm định chất lượng hoàn chỉnh, thường xuyên đổi mới, đánh giá khách quan và minh bạch thông tin. 

Kiểm định Đại học Mỹ áp dụng tiêu chí: Độc lập, khách quan và chính xác

Cuối thế kỷ 19, hiệp hội các trường Đại học và trung học thành lập năm 1885 cùng kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Mỹ. Đến thế kỷ 20, thông qua các đạo luật giáo dục, Mỹ từng bước thể hiện vai trò trong công tác kiểm định do các trung tâm kiểm định độc lập. Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác, những trung tâm kiểm định phải được Bộ Giáo dục Mỹ (USDE) hay Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) công nhận.  Đến thời điểm này, nước Mỹ đã có 90 trung tâm được một trong hai hoặc cả hai cơ quan USDE và CHEA công nhận 
Kiểm định đại học Mỹ
Kiểm định đại học Mỹ

Chi tiết công tác kiểm định đại học Mỹ

Việc kiểm định được chia làm 4 loại là kiểm định vùng, kiểm định quốc gia, kiểm định theo ngành/ chuyên ngành và kiểm định theo tôn giáo. Các người kiểm định thường trong các cơ quan Đại học, đảm bảo nguyên tắc đồng nghiệp đánh giá, công tác này giúp quy trình kiểm định chất lượng đánh giá đúng thực tế đào tạo tại các trường trên cả nước. 
Trung tâm kiểm định
Trung tâm kiểm định
5 Đặc Điểm Tính Cách Khiến Ông Elon Musk Thành Công
Về quy trình kiểm định gồm có 4 bước, đó là:
  1. Trường nghiên cứu tiêu chuẩn của trung tâm kiểm định rồi chọn cơ quan phù hợp, thường là những trung tâm năm trong danh sách được USDE và CHEA công nhận. 
  2. Trường tự đánh giá nội bộ
  3. Trung tâm tổ chức kiểm định tại hiện trường trước khi thẩm định, xem xét kết quả
  4. Tái kiểm định và gia hạn kiểm định 
Các trung tâm ở Mỹ không có tiêu chuẩn kiểm định chung nhưng đều tập trung việc đánh giá chất lượng đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra. Các tiêu chuẩn đó bao gồm: sứ mệnh, tổ chức và quản lý, chương trình đào tạo, giảng viên, sinh viên, thư viện và các nguồn thông tin, cơ sowe vật chất và công nghệ thông tin, tài chính, công khai, tính trung thực, trách nhiệm và đạo đức.  Những trung tâm này đã kiểm định cho hơn 7.600 cơ sở đào tạo (có cấp bằng và không cấp bằng) cùng hơn 23.700 chương trình đào tạo khác. 

Tạo uy tín với nhà tuyển dụng

Các nhà tuyển dụng tại Mỹ ưu tiên công nhận bằng cấp từ các trường đã được đánh giá chất lượng bởi những tổ chức uy tín. Chính vì thế, các người học lựa chọn tham gia học tập tại Mỹ luôn cân nhắc nhiều yếu tố như năng lực học tập, khả năng tài chính của bản thân, chất lượng đào tạo của trường, triển vọng việc làm hay trường được kiểm định để đưa ra quyết định tham gia trường đại học Mỹ. 

Mục đích kiểm định đại học Mỹ chất lượng đối với sinh viên

Kiểm định chất lượng đảm bảo  cho sinh viên nhận được thông tin chính xác về trường và các chương trình đào tạo, bao gồm dịch vụ nhận được trong quá trình học cũng như những thành tích của sinh viên tốt nghiệp.  Ngoài ra, kiểm định đại học Mỹ chất lượng là điều kiện để sinh viên có thể tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính của liên bang. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy các trường đăng ký kiểm định để thu hút người học. 
Bảng kết quả kiểm định
Bảng kết quả kiểm định
Sinh viên theo học tại những trường đã qua kiểm định còn có thêm lợi thế liên thông tín chỉ giữa các đại học và được xét nhận vào chương trình sau đại học với tỷ lệ thành công cao hơn.  Để giúp học viên hiểu rõ hơn, tất cả các kết quả kiểm định lươn được cập nhật trên website của USDE, CHEA và trung tâm kiểm định. Từ đó, thí sinh có thể tìm kiếm các thông tin quan trọng như chương trình đã được kiểm định, tỷ lệ tốt nghiệp, cơ sở vật chất, nguồn thông tin tỷ lệ giảng viên trên sinh viên, sinh viên ra trường có việc làm hoặc thu thập bình quân của cựu sinh viên.  Trường Đại học Mỹ Nam Columbia đào tại tại Việt Nam được cấp bằng Quốc tế, được kiểm định Vùng bởi Ủy ban Kiểm định các trường Đại học, Cao đẳng Miền Nam (SACS-COC) và Ủy ban Kiểm định chất lượng Giáo dục Từ xa (DEAC). Cả 2 đều là thành viên của Hội đồng Công nhận Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA).  Bạn muốn tham gia khóa học MBA với mức ưu đãi 40%, hãy liên hệ với chúng tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI 

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *