Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) 𝑪𝒐𝒍𝒖𝒎𝒃𝒊𝒂 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉𝒆𝒓𝒏 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 (𝑴𝒚̃) tổ chức tại Việt Nam từ năm 2001 được xây dựng với trọng tâm là nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng vào các hoạt động kinh doanh và các hành vi liên quan đến công việc, đóng vai trò quan trọng cho sự thành công trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh ngày nay. Chương trình được thiết kế để giúp thúc đẩy sự nghiệp của sinh viên đối với các vị trí quản lý hàng đầu trong các tổ chức, doanh nghiệp.

 • Đội ngũ giáo sư Mỹ giàu kinh nghiệm tận tâm giảng dạy
 • Nhân viên hỗ trợ nhiệt tình chu đáo
 • Cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế
 • Chương trình được Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam cấp phép và công nhận

Chương trình bao gồm 8 chuyên ngành, phù hợp doanh nghiệp Việt Nam

 • Thạc Sĩ QTKD Marketing
 • Thạc Sĩ QTKD Tài Chính
 • Thạc Sĩ QTKD Nhân Sự
 • Thạc Sĩ QTKD Khởi Nghiệp
 • Thạc Sĩ QTKD Tổng Hợp
 • Thạc Sĩ QTKD Dự Án
 • Thạc Sĩ QTKD Chăm Sóc Sức Khỏe
 • Thạc Sĩ QTKD Quản Trị Công
 • Thông tin chi tiết tại:
 • https://csu.edu.vn/